Lees- en spellingsproblemen en dyslexie

Uw kind kan moeite ondervinden bij de vakken lezen en spelling. Problemen op het gebied van lezen en spelling komen vaak voor. Als in de tweede helft van groep drie zichtbaar wordt dat een leerling een achterstand heeft opgelopen, is het erg raadzaam om extra hulp in te zetten. Dit kan onnodige faalervaringen voorkomen, die negatief kunnen doorwerken in het leerproces van uw kind.

Dankzij mijn jarenlange ervaring als leerkracht en leerkracht speciaal basisonderwijs en momenteel als NT2 docent, weet ik dat het van groot belang is om bij stagnatie in het lees- en spellingproces zo vroeg mogelijk adequate hulp te bieden.

De school signaleert het probleem op dit gebied, maar vaak hebben de ouders als eerste in de gaten dat er iets aan hand is met hun kind. Uw kind schrijft omkeringen van de B/D, OE/EO, IE/EI. De T/D regel automatiseert niet. Uw kind laat letters weg tijdens het lezen/schrijven of voegt letters toe. Uw kind blijft spellend lezen en blijft op leesniveau achter. Er zou dan sprake kunnen zijn van lees/spelling problemen of zelfs dyslexie.

Dyslexie is een leerstoornis/probleem op het gebied van lezen en/of spelling. Dyslexie heeft in veel gevallen een neurologische oorzaak. Er zijn talrijke varianten en oorzaken voor dyslexie, in veel gevallen zijn de hersenen niet goed in staat visuele of auditieve informatie te interpreteren. De hersenen kunnen dit op verschillende manieren deels, of in het geval van een milde vorm volledig compenseren door andere hersenfuncties te gebruiken. Dit is afhankelijk van de omvang van de aandoening.

Op jonge leeftijd kan stimulering en training van de hersenen tot betere compensatie leiden. Dyslexie heeft voornamelijk invloed op leesvaardigheid, spelling en woordenschat. Verder kan dyslexie ook invloed hebben op gehoor, spraak, schrijven en handschrift.

Kindercoaching van der Veld biedt hulp aan kinderen met een lees/spellingprobleem. Ook kinderen met dyslexie kunnen bij ons terecht. Heeft u een vermoeden dat uw kind een achterstand heeft opgelopen op het gebied van lezen en spelling, geef dit aan op de basisschool van uw kind. Misschien is het probleem al gesignaleerd en wilt u extra hulp voor uw kind.

Uw kind moet veel trainen. Herhaling staat hierbij voorop. Als uw kind moeite heeft met lezen, zal hij/zij niet snel uit zichzelf een boek pakken. Dit geeft vaak problemen thuis en kan leiden tot frustratie bij zowel u als uw kind.

Kom langs en wij bespreken samen hoe we uw kind de beste hulp kunnen bieden!

Dyslexie website – speciaal voor kinderen