Citobegeleiding

Doel

Kindercoaching van der Veld heeft als doel uw kind zo goed mogelijk voor te bereiden op de Cito-toets en daarmee de kans te vergroten dat de hoogst haalbare score wordt behaald, passend bij zijn of haar niveau. De begeleiding bij het voorbereiden op de Cito-toets richt zich op de volgende punten:

  • Opsporen van hiaten in de kennis
  • Korte opfriscursus basisvaardigheden
  • Gewenning aan de meerkeuzevraag-systematiek
  • Gewenning aan tijdsdruk
  • Voorkomen van stress of faalangst
  • Er wordt vooral aandacht besteed aan begrijpend lezen

Wat wordt er gevraagd?

Opzet training

De training vindt bij voorkeur in een klein groepje plaats (maximaal twee kinderen). Op die manier kan zo goed mogelijk worden aangesloten bij de behoeften van het kind. In de training staan uitgebreide oefening en herhaling centraal. Er wordt gebruik gemaakt van toegankelijk oefenmateriaal. De leerlingen worden vertrouwd gemaakt met de vraagstelling van de Cito-toets en leren werken met meerkeuzevragen. Uiteraard is er daarbij veel ruimte voor vragen van de leerlingen. Persoonlijke aandacht en instructie vinden we bij de Cito-toetstraining erg belangrijk. De training bestaat uit tien lessen, waarin de verschillende vakgebieden aan de orde komen. Het begrijpend lezen zal ruim voldoende aan bod komen.
Het is niet de bedoeling van de training om de leerling naar een hoger niveau te tillen. Het is de bedoeling om de leerling ook daadwerkelijk op het eigen niveau te laten presteren. Dit laatste is door de druk die er op de toets ligt soms niet het geval.

Start Cito-toetstraining

De startdatum voor de Cito-toetstraining ligt in de eerste week na de voorjaarsvakantie. Wilt u zeker zijn van een beschikbare plek voor uw kind, meld uw kind dan ruim voor de voorjaarsvakantie aan!

Entreetoets

Voor de kinderen uit groep zeven bestaat de mogelijkheid om extra te trainen voor de Entreetoets. Dit zal op dezelfde wijze gebeuren als bij de Cito-toetstraining voor de leerlingen van groep acht. Meld uw kind voor de kerstvakantie aan!