Algemeen

Kindercoaching van der Veld verzorgt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdagavond bijlessen, maar ook op maandagmiddag en zaterdag kunt u bij mij terecht. Ik geef bijlessen in alle vakken die aangeboden worden op de basisschool. Deze lessen zijn met name gericht op taal (begrijpend lezen, technisch lezen en spelling) en rekenen (automatiseren en inzicht). Daarnaast geef ik les en huiswerkbegeleiding Voortgezet Onderwijs en Nederlands voor anderstaligen.

Soms heeft een leerling moeite met een bepaald vak of heeft een leerling, bijvoorbeeld door langdurige ziekte, een achterstand opgelopen. Dan is een bijles de ideale uitkomst. Hierbij krijgt uw kind vijfenvijftig minuten lang extra uitleg en ondersteuning. Samen met de leerling wordt gekeken naar het probleem en wordt een probleemanalyse gemaakt. Vervolgens wordt er minimaal tien lessen aan gewerkt. De ouders krijgen na elke tien lessen een oudergesprek over de voortgang. Een bijles zorgt voor extra ondersteuning die scholen vaak niet of lastig kunnen bieden. In de bijlessen wordt ook gewerkt aan motivatie, concentratie en het omgaan met eventuele faalangst van de leerling.

In deze vakgerichte lessen krijgt de leerling ondersteuning voor een bepaald vak. In de eerste les wordt er een analyse gemaakt om vervolgens een plan op te stellen. Dit plan is de basis voor de lessen en zal de werkwijze bepalen. Deze vakgerichte lessen richten zich op één bepaald vak. Uiteraard is het mogelijk om voor meerdere vakken les te krijgen.

Uit ervaring blijkt dat door de extra aandacht voor de moeilijke vakken de werkdruk voor de leerling afneemt, wat weer een positieve uitwerking heeft op de andere vakken.

Om de bijlessen zo efficiënt mogelijk in te richten, zal het aantal leerlingen per les niet meer dan twee bedragen. Tijdens de indeling zal gekeken worden naar de didactische leeftijd van uw kind en zal het vak dat wordt aangeboden aan deze leerlingen hetzelfde zijn. Zo kan uw kind rekenen op alle aandacht en begeleiding.

De minimale frequentie is één les per week per vak, in een blok van tien weken. Tijdens het oudergesprek van ieder blok wordt doorgegeven of weer een blok volgt of dat wordt gestopt.