Tarieven

Schooljaar 2018-2019

Bijles Per les à 55 minuten € 39,50
Cito-toetstraining Per les à 90 minuten € 55
Nio test training Per les à 90 minuten € 55
Dutch for Adults Lesson 55 minutes € 39,50

Tarieven zijn exclusief eventuele benodigde materialen.

De minimale afname voor bijlessen bedraagt tien lessen, deze kunnen in termijnen worden voldaan. Na tien lessen wordt er een oudergesprek ingepland. Dit gesprek is kosteloos en er zal in overleg worden gekeken of de bijlessen doorgaan of stopgezet zullen worden. Voor extra oudergesprekken zal 25 euro in rekening gebracht worden.

Het eerste intakegesprek met ouders is gratis. U kunt dan vrijblijvend op gesprek komen om informatie in te winnen en uw kind aan te melden.

Veilige betaling

Bij ons kunt u betalen via bankoverschrijving. Dit is een veilige en goed controleerbare manier. Aan het begin van elke maand ontvangt u een factuur per e-mail.

Enkele voorwaarden

  • Als een leerling zich aanmeldt voor bijles, dan is dat voor minimaal tien lessen
  • Wij hanteren een opzegtermijn van één vol lesblok (tien lessen)
  • Zie voor meer informatie: algemene voorwaarden